Doel van het project

De oprichting van een innovatie-hub waar naast technische vaardigheden en inhoudelijke kennis ook “21st century kills” centraal staan, zoals bijvoorbeeld systeemdenken, interdisciplinaire samenerking en ondernemende houding. Binnen het project werken studenten, onderzoekers en bedrijven gezamenlijk aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, specifiek op het gebied van Smart Cities.

Deze samenwerking in Smart Cities leidt tot een betere afstemming tussen arbeidsvraag en -aanbod:

  • Inzicht in de behoefte aan innovaties, kennis en relevant opgeleid personeel bij Smart City-gerelateerde bedrijven en initiatieven;
  • Overzicht van potentiele Interdisciplinaire Engineering Projecten (IDEPs) met bedrijven en inzicht in welke opleidingstrajecten hier invulling aan kunnen en willen geven;
  • 10 inderdisciplinaire an hands-on samenwerkingen tussen studenten, bedrijven en onderzoekers in vakken (IDEPs), studententeams en startups;
  • Een valorisatie proces dat kennis en tastebare resultaten uit de vakken (IDEPs) opwerkt tot nieuwe producten en startups.